Ginkana txantxikuerara

  Watxikawa taldeko kideak: 

Samantha Romero, Amaia Kortabarria, Paula Polo, Amaia Palacios eta Cristhy  eta Maylin Viruez.

1Proba

2.Proba

Rosa Marinagoreleire garbine elietaisabel

Fitxa orokorra

3.Proba

4.Proba

Kontaktua

Antolatzaileak

Kudeatzailea

#arazerixan

© Arazerixan