2. PRUEBIA: “TXOKOLATIAREN INGURUAN!”

Kontu jakina da oñatiarroi saltsia izugarri gustaitten xakula, eta txokolate kontuak tartian badagoz, zer esanik ez! Horregatik, bigarren prueba honetan goxo-goxo gatoz, txokolatiarekin zerikusixa dakon zerbaitten inguruan lanian jarriko zauegu!

Txokolaterixia, sukaldia, postriak… bide horretatik doiaz oraingo pruebiaren pistak. Josuk esango dotsue zer dan zehatz egin biharrekua. Entzun, entzun!!

1go proba: “Kalejiran”

Ongi etorrixak danok!! Arazerixan ibiltteko prest? Entzun ondo Josuk  esateko dakona, lehenengo pruebiaren gaiñeko pista batzuk emungo dittu azpiko bideo honetan. Eta inguruan zabalketako moduko albiste fresko-fresko bat be bai!

Astelehenero jarriko dogu hemen Josuren bideo bat, berak azalduko dotsue astero, prueba bakoitzian zer egin bihar dan.

Eta badakitzue, horrez gain, webgune honetan bertan eukiko dittuzuela proba danen azalpenak eta berau egitteko bihar dozuen materiala eskura, deskargaitteko moduan.

Nun? Ba, hemen goixan, “PRUEBAK” ifintten dauen atalian topauko dittuzue prueba danen azalpenak. Hortxe fango gara  ifintten astero-astero.

Goguan hartu: prueba bakoitza entregaitteko astebeteko epia eukiko dozue! (Pruebiaren azalpenian jarten dau zer eta zela entregau bihar dan)

Lotsak, bilddurrak eta danak gaiñetik kendu ta libre ibilli Arazerixan!!